پیچک ( بیژن ترقی )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- من تذروی خوش سرودم از دیار نغمه خوانی(بیژن ترقی)
- این دل غافل من :: با گریه سر را به دامانت از غم نهادم(بیژن ترقی)
- رفته بودم كز پريشاني ره صحرا بگيرم (بیژن ترقی)
- محبت : اگرگویم من از چشمان او افسانه ای را(بیژن ترقی )
- دل شکنی گناهه :: بیا که چشمم روز و شب به راهه(بیژن ترقی)
- سرگردان :: در این جهان ازمهربانی(بیژن ترقی)
- تو مرا تنها نگذاری :: گفتم که بعد از ان همه محنت(بیژن ترقی)
- حق ناشناس :: بعد عمری بی وفایی، با رقیبان آشنایی( بیژن ترقی)
- سایه :: من سایه ای افسرده و لرزانم (بیژن ترقی)
- خانه ی دوست کجاست؟ :: گرفته باز، دل خسته ام بهانه ی دوست (بیژن ترقی)
- خمار هشیاری :: ساقیا چه بنشستی؟ خم می به جوش آمد (بیژن ترقی)
- پرواز شاعر :: بعد از تو ای وجدان بیدار (بیژن ترقی)
- پنجره ای به باغ گل :: بهار که زیبا میشه(بیژن ترقی )
- ای بهار نو رسیده :: ای بهار نو رسیده سبزه های نودمیده (بیژن ترقی)
- تا به جهان هستم :: تا به جهان هستم دل به غمت بستم (بیژن ترقی )
- بهار عشق :: ای بهار عشق من(بیژن ترقی )
- شهزاده :: دیدم تو خواب وقت سحـر(بیژن ترقی )
- کعبه دل :: چو مجنون گیرم از عاشقان نشانه کعبه(بیژن ترقی)
- مي عاشقانه :: به كنار لاله و گل ز غمت چنان خموشم(بیژن ترقی)
- نسيم فروردين :: نسیم فروردین و زان به بستان شد(بیژن ترقی)
- مرا نفريبي :: تو بمانی توبمانی که چو جانی در برم (بیژن ترقی)
- بخوان :: بخوان بخوان، خدای را بخوان(بیژن ترقی )
- عمر کوته :: در میان باغ و در طرف چمن( بیژن ترقی)
- ساغر شوق :: شب است و ساغر شوقم ز باده گلگون است(بیژن ترقی)
- قبر مجانی :: ای طبیب از درد بگذر راه درمانی گرفتم(بیژن ترقی)
- با دلم مهربان شو :: با دل من این ندیده وفا(بیژن ترقی)
- بگو که هستی بگو(بیژن ترقی)
- کلبه من :: به سرایم آید ناگه ، آن که کشیده ز من دامن(بیژن ترقی)
- می گذرم :: می گذرم ، می گذرم(بیژن ترقی )
- اشک سپهر :: شبنم پاکم ، به عالم خاکی ، چرا افتادم(بیژن ترقی )
- شب مهتابی :: تو ای چنگی چه دلتنگی بزن آهنگی(بیژن ترقی )
- گل من :: گل من چندین منشین غمگین شام محنت به سر آمد(بیژن ترقی)
- تو را جویم : به هر گلشن نظر کردم تو دائم در نظر بودی(بیژن ترقی)
- ای ساقی :: بده ساقی از آن باده که در خانه نهفتی(بیژن ترقی)
- آتش کاروان :: آتشی ز کاروان جدا مانده(بیژن ترقی)
- همراه نسیم :: چون گل همراه نسیم می لرزد دل به برم(بیژن ترقی)
- نم نم بارون :: باز دلم پرخونه امشب(بیژن ترقی)
- شور زندگی :: سپیده می دهد خبر(بیژن ترقی)
- گل مهتاب : عمری به سر دویدم عمری به سر دویدم(بیژن ترقی)
- تصنیف صبح : مرو ای گل مرو مشو از من جدا(بیژن ترقی)
- عطر سوسن : هردم باد سحر از تو خبر به من آرد(بیژن ترقی)
- صبح خندان : صبح خندان ز کجا آمده ای؟(بیژن ترقی)
- قصه شمع : قصه شمع سحری(بیژن ترقی )
- بیداد زمان : به رهی دیدم برگ خزان(بیژن ترقی )
- میگذرم تنها : میگذرم تنها از میان گلها(بیژن ترقی)
- تابهار دلنشین : تا بهار دلنشین،آمده سوی چمن(بیژن ترقی )
- افسانه دل : شور زندگی در نگاه تو(بیژن ترقی)
- اگر با دل مهربان تو من بی وفا شده ام (بیژن ترقی)
- این دل غافل من : که شاید بسوزد دل توز حال دل من (بیژن ترقی)
- من تذروی خوش سرودم از دیار نغمه خوانی(بیژن ترقی)
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد